Vo štvrtok 6. júna 2019 boli zrušené stanice Aquacentrum a McDonalds - stojan (na Novej ulici).

Partneri