V utorok 30. apríla 2019 došlo k úprave virtuálnych staníc. 

Novo vytvorené stanice:

Pekné pole, Átriová/Pavla Mudroňa

Zrušené:

Amfiteáter

Partneri