V utorok 26. marca 2019 došlo k úprave virtuálnych staníc. 

Novo vytvorené stanice:

Okružné námestie, Kostol Božieho milosrdenstva – Botanická, Jiráskova – Linčianska

Tieto stanice boli odstránené:

Cintorín T. Vansovej, Kúpalisko Kamenáč, ZŠ Modranka, Zdravotné stredisko Mozartova, Pošta 5 Modranka, KD Modranka

Priebežne pracujeme na tom, aby bolo rozmiestnenie staníc čo najpraktickejšie a najlepšie, o prípadných zmenách budeme ďalej informovať.

Partneri